Om kiropraktik

Många som kommer till oss initialt har tröttnat på sin smärta eller andra besvär som härrör från ryggen. Det kan till exempel handla om stelhet, migrän, yrsel eller domningar. Andra vill sin öka prestationsförmåga, t.ex. i löpsteget eller vid annan träning.

Att kiropraktorn tar ett brottargrepp och ”knäcker en” eller ”flyttar” och ”vrider” på kotor i ryggen stämmer inte. Det som kiropraktorn gör är att åstadkomma en stretch i ligamenten mellan stela ryggkotor. Det kan låta, men det är samma effekt som när det knakar i fingrarna. Hjärna och ryggmärg återupptar de miljontals signaler som går ut till kroppens övriga organ via nervrötterna.  Omedelbart efter din behandling påbörjar din kropp arbetet att rehabilitera sig i de områden du haft problem och de organ som det påverkat.

Även barn kan gå till kiropraktorn.

När du kommer till oss är vår ambition inte bara att reducera smärta utan även att öka din potential. Precis som allting i kroppen hänger ihop, är allt du gör intimt förknippat med hälsan. Ensidiga rörelser och ställningar, näringsämnen och gifter, stress och vila påverkar din hälsa i dag och i framtiden. För att inte tala om alla gånger du skadar dig under en livstid.

Innan du kommer på behandling gör vi en grundlig undersökning, vilken är avgörande för om vi ska behandla dig eller remittera dig till en annan vårdgivare.

För att du ska förstå din kropp bättre och veta hur och varför kiropraktik fungerar vill vi att du deltar i våra föreläsningar. Den ger många svar och aha-upplevelser.  Varför nöja sig med mindre än du kan få?

Tel: 0301-461 61     •     Adress: Skogshällsvägen 5A, Sätila     •     E-mail: info@kiropraktorernasatila.se